Musicians 2024

The invited bands and musicians for the milongas.

Leonardo Pastore
Hernán Malagoli

Trio Los Fandangos

Yukie Kawanami

Toshitaka Ono

Sakura Matsumoto

Aiko Ohashi

Kaori Orita

Kazuhiko Yamamoto

DJs 2024

The invited DJs for the milongas.

DJ Marcelo Stella

DJ TOMO Hoshino

DJ Fukky

DJ IKE

DJ Fuku

DJ Rodrigo .H Rodrigues

DJ Kiyona

DJ Billy Lee

DJ Keiko